ს.ც.ბ – ს მოწყობილობები

  სადგურების სცბ-ს  მოწყობილობების  დანიშნულებაა  ისრების და სიგნალების კონტროლი და  მართვა.  გამოიყენება ისეთი ურთიერთდამოკიდებულების უზრუნველსაყოფად, რომლებიც გამორიცხავენ სიგნალის ნებადამრთველ ჩვენებაზე გადასვლას, როდესაც ისრები  მდგომარეობით არ იმყოფებიან შემადგენლობის მოძრაობისათვის  სჭირო შესაბამის …

ისრული გადამყვანები

ისრისკენული მიმართულების მოძრაობა ისრული გადამყვანი შედგება: 1) ისარი; 2) ჯვარედის კომპლექტი კონტრრელსებით; 3) შემაერთებელი ლიანდაგები. СП-6 ტიპის ელექტროამძრავის  ისრული გარნიტურის კონსტრუქცია მარჯვენა 7 და მარცხენა 8 ძირითადი კუთხოვნები  გამოიყენება ამძრავის …

წარმატებები და მიღწევები

                       ისრების და სიგნალების მიკროპროცესორული ცენტრალიზაცია არსებული ეც-ს სისტემების ანალიზი და მათი ექსპლუატაციის გამოცდილება მიუთითებს, რომ სარელეო სისტემა გამოყენებულია და მოქმედებს …

ეს საინტერესოა

                             ს ა მ ა ხ ს ო ვ რ ო        რელსებში სიხშირეებისა და დენის ძალების გაზომვის მეთოდიკა. საზომი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები:1)  სიხშირმზომი ან სიხშირეთა ინდიკატორი -სიხშირეების  გასაზომად; 2) …