წარმატებები და მიღწევები

                       ისრების და სიგნალების მიკროპროცესორული ცენტრალიზაცია არსებული ეც-ს სისტემების ანალიზი და მათი ექსპლუატაციის გამოცდილება მიუთითებს, რომ სარელეო სისტემა გამოყენებულია და მოქმედებს …

ეს საინტერესოა

                             ს ა მ ა ხ ს ო ვ რ ო        რელსებში სიხშირეებისა და დენის ძალების გაზომვის მეთოდიკა. საზომი ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები:1)  სიხშირმზომი ან სიხშირეთა ინდიკატორი -სიხშირეების  გასაზომად; 2) …