ისრული გადამყვანები

ისრისკენული მიმართულების მოძრაობა ისრული გადამყვანი შედგება: 1) ისარი; 2) ჯვარედის კომპლექტი კონტრრელსებით; 3) შემაერთებელი ლიანდაგები. СП-6 ტიპის ელექტროამძრავის  ისრული გარნიტურის კონსტრუქცია მარჯვენა 7 და მარცხენა 8 ძირითადი კუთხოვნები  გამოიყენება ამძრავის …