ს.ც.ბ – ს მოწყობილობები

http://scb.ge/wp-content/uploads/2020/08/PEREVODII.jpg

 

სადგურების სცბ-ს  მოწყობილობების  დანიშნულებაა  ისრების და სიგნალების კონტროლი და  მართვა.  გამოიყენება ისეთი ურთიერთდამოკიდებულების უზრუნველსაყოფად, რომლებიც გამორიცხავენ სიგნალის ნებადამრთველ ჩვენებაზე გადასვლას, როდესაც ისრები  მდგომარეობით არ იმყოფებიან შემადგენლობის მოძრაობისათვის  სჭირო შესაბამის მდგომარეობაში……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *