ჩემს შესახებ

image-1მერაბი   ჩალაძე.

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სატრანსპორტო და     მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტის  

  “სარკინიგზო დეპარტამენტის”   —   დოქტორანტი. გზათა მიმოსვლის  ინჟინერ-ელექტრიკოსი,

   დამთავრებული მაქვს – წარჩინებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი,  სპეციალობით: ატომატიკა, ტელემექანიკა და კავშირგაბმულობა რკინიგზის ტრანპორტზე;

  მიღებული მაქვს პროფესიული განათლება სპეციალობებით:

       1) ინტერნეტ ტექნოლოგი

         (web – სპეციალისტი);

      2) ინფორმაცილი ტექნოლოგიების    მხარდაჭერის  სპეციალისტი                                                        (კომპიტერული ქსელები).

email:   merabichaladze50@gmail.com;                 merabi_ooo@mail.ru